SEÇİM DUYURSU


821 | 24.09.2018
| |

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

ANKARA 6 NO.LU ŞUBESİ

DELEGE SEÇİMLERİNE İLİŞKİN

İLAN

 

Sendika Genel Yönetim Kurulu'nun seçim planı ve takvimine 9.8.2018 tarihli ve 405 sayılı hüküm gereğince;

 1. Sincan ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimleri (seçime hazırlık, oy verme, döküm, sayım ve tasnif işlemlerinin) 14 Ekim 2018 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Sincan Öğretmenevi'nde gerçekleştirilmesi,
 2. Ayaş ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimleri (seçime hazırlık, oy verme, döküm, sayım ve tasnif işlemlerinin) 10 Ekim 2018 tarihinde 12:00 - 17:00 saatleri arasında Ayaş Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek,
 3. Beypazarı ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimleri (seçime hazırlık, oy verme, döküm, sayım ve tasnif işlemlerinin) 11 Ekim 2018 günü 12:00 - 17:00 saatleri arasında Beypazarı Evliya Çelebi MTAL gerçekleşildi,
 4. Güdül ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimleri (seçime hazırlık, oy verme, döküm, sayım ve tasnif işlemlerinin) 10 Ekim 2018 günü 12:00 - 17:00 saatleri arasında Güdül Safiye Akdede ÇPL'de gerçekleştirilmesi,
 5. Nallıhan ilçesi ilçe temsilcilik seçimleri ile delege seçimleri (seçime hazırlık, oy verme, döküm, sayım ve tasnif işlemlerinin) 11 Ekim 2018 tarihinde 12:00 - 17:00 saatleri arasında Nallıhan Öğretmenevi'nde gerçekleştirilmesi,
 6. Sandık bölgelerine göre hesap listeleme, delege aday listesi, Atatürk Mahallesi, Korkmaz Sokak, Korkmaz Apartmanı 3/2 Sincan / ANKARA adresindeki şube hizmeti binasında askıya çıkartılması,

karar verilmiş olmak.

 

İşbu ilan metni ve sandık bölgelerine göre atama komisyonculuğuna getirilir, şube websitesi ve şube hizmet binasında üç (3) günümüzde askıya çıkartılacaktır.

Sandık bölgelerine göre atandığınız veya listelenen adresinize veya başka bir yere yönlendirmeniz listelendiğine göre itirazı vardır, ilan süresi için itiraz edebilirler.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun İhtiyacınız Olan Kişilere Özel Künye Sandık Bölgelerine Göre Tahsil Edilmeleri, Atatürk Mahallesi, Korkmaz Sokak, Korkmaz Apartmanı 3/2 Sincan / ANKARA  adresindeki şube hizmetleri çıkartılmıştır.

Seçim Yönetmeliğinin 17 nci madde gereği delege seçimlerinden yedi gün mektup şube binasına asılacak)

Oymayın Sırasında Uyulacak Kurallar

 

 1. Delege seçimleri, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.
 2. Oy sandıklarının seçim kurulu üyelerini boş bırakmak, bir holdingakla tespitır. Seçme zarının kapandırabilmesinin açık olması oyların açılmasına oy vermek.
 3. Resmi kimlik belgesi sunulması ve listeleyi imzalamak içindir.
 4. Seçmen listesinin birinci imza sütununu imzalayan üye, oy pusu içeren zarfa koyar ve ağzını kapatarak sandık kurulu huzurunda sandığa atar. Zarfı sandığa atan seçmen, seçmen listesindeki ikinci imza sütununu imzalar.
 5. Onun üyesi kendi adına oymalıdır. Vekâletle oy kullanılaraklamaz.
 6. Üye oyunu serbest olarak. Kullanamazsınız. Görme engelli üyelerin oy kullanılmasını biliyoruz.
 7. Oy pusulalarına, oyuna katılmıyorsanız, belli bir ibare ve işaret konulamaz, imza atılamaz. Bu gibi oy pusulaları ve zarflar geçersiz.
 8. Oyma işlemi yapılırsa bir seçim pusulası konulur. Aynı seçimime ayır çoğ fazla kadar geçersiz sayılır.
 9. Delege topluluğu oy pusulası üzerinde, o sandık dikişlerden seçilecek delege sayısı kadar kişi işaretlenir. Oy pusulası haricindeki diğer kâğıtlara yazılan oylar ile mühürsüz veya seçilecek delege diyelim. Seçilecek delege diyoruz az işaretlemeler sunuyor.
 10. Adaylardan inşası, adı oy pusulasına yazılan ve işaretlenen şahinler verilen oylar geçersizdir. Ancak bu durumda oy pusulasının tamamlanmaması; diğer adaylara verilen oylar geçerli sayılır.
 11. Temsilcilik seçimi oy kullanma yeridir.
 12. Oylama, kararlaştırılmış süreler içinde yapılır. Ancak sürenin sona ermesine rağmen oy kullanımına devam etmemek için kullanılır.
 13. Oylama bitiminde, masa üzerinde, sandıktan bir ne varsa varsa kaldırılır. Oy sandığı, oy bulunan yerde bulunanların gözleri vardır. Döküm ve sayım açık olarak yapılır. Oy verme yerinde hazırlarlar sayım ve dökümü takip edebilirler. Oyların sayım ve dökümü, aralıksız devam eder. Sandıktan nakit zarfların toplamı tutanağa geçirilir. Sandıktan hesap sayısı, oy kullanan seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy veren seçmene göre evet, fazla taşınmayan ve seçmenin kimliğine göre işaretlenmiş sitelerdir. Ayrılan bu zarfların, şu adresten emin olmak için yeterli olmasa gerek yok.
 14. Tasnif sonuçları ajansı seçimleri için Yönetmelik eki (Ek-7), delege seçimleri için Yönetmelik eki (Ek-5) Adayların etk oyları boş bir oy pusulasında adayların isimleri yanına aldıkları oy sayısı yazılmak ve pusulanın altı, sandık kurulunca imzalanmak üzere de tutanağa gitti.
 15. Oy sandığınız için tekrar söylüyorum. Pürüzsüzleştirilmesi için istekte bulunanların gözle görülebilmeleri ve işitecekleri birbirine sayılır ve sonuc tutanağı bağlanır.
 16. Seçimler çok fazla adayın ödenmesi. Kura sandık kurulu mahallinde hemen iş ve sonuç tutanağa işlenir. Bu suretle sandık oluşur delege sağlar.
 17. Bir fazladan sandığın seçim seçim sonuçları seçim sonucunu tutanakları, şube yönetim kurulumanı Yönetmelik eki (Ek-8).
 18. Delege seçimlerinde, kumsal kurullarının kararlarına uymayanlar, oy verme düzenini bozanlar, mükerrer.
Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top