İDARECİLER İZİN BİRİKTİRMEK? MEMURLAR RAPOR PEŞİNDE KOŞMAKTAN KURTARILMALIDIR..
0 | | | 08-02-2016

Sinan TUNÇBİLEK

İDARECİLER İZİN BİRİKTİRMEK… MEMURLAR RAPOR PEŞİNDE KOŞMAKTAN KURTARILMALIDIR..
850 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük emek hareketi olan Sendikamız Memur-Sen’in 2015 kazanımlarından biri olan Cuma namazı izni uygulanmaya başlanmış ve kamu görevlileri büyük bir sorundan kurtarılmıştır. Alanlarda tüm memurlar sendikamıza teşekkür etmekte ve bizleri bu kazanımdan dolayı tebrik etmektedirler…
Ancak acil çözülmesi gereken büyük bir sorun da Hac ibadeti için memurlara izin verilmesi konusudur… Hac ibedeti gerekli önşartları taşıyan her Müslümana farzdır. Ancak farz olan bu ibadet için memurlar maalesef izin sorunuyla karşılaşmaktadır…Bilindiği üzere memurların 10 yıla kadar 20 gün 10 yıldan sonra 30 gün olmak üzere yıllık izinleri vardır ancak bu iznin kullanım zamanı ve süresi amir takdirine bağlı olarak kullandırılmaktadır. 
Hacca gitmek isteyen memurlar ya emekliliği beklemek zorunda kalmakta(ömrü yeterse!) ya da istemeye istemeye de olsa rapor almak zorunda bırakılmaktadır. 
Memurlar böylesine büyük bir sorundan kurtarılmalı ve her memura, 1 defa kullandırılmak üzere “ HAC İBADETİ İZNİ “ VERİLMELİDİR. Böyle bir izin Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli çalışarak Hac kurası çıkan memurlara isteği üzerine verilmeli ve idareciler izin biriktirmek, memurlar ise rapor almak derdinden kurtarılmalıdır. Memurların gönül rahatlığı içinde istediği zaman farz ibadetini yerine getirmesine imkan verilmelidir…
Kazanımların Adresi MEMUR-SEN bu iznin de takipçisi olacaktır…
Sinan TUNÇBİLEK
Eğitim-Bir-Sen Ankara 6 Nolu Şube
Şube Başkan Vekil

Top